02:06 EDT Thứ sáu, 22/03/2019
RSS

MENU

Lịch học

Ảnh nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - sự kiện » Tin nội bộ

Kết quả thực hiên công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi tại xã Phổ Hòa

Thứ bảy - 29/08/2015 03:28
Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 năm 2015, Đoàn kiểm tra phổ cập mầm non 5 tuổi của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về kiểm tra công nhận tại huyện Đức Phổ. Qua đợt kiểm tra, căn cứ văn bản hợp nhất Thông tư số 18 ngày 20/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xã Phổ Hòa được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại thời điểm tháng 7/2015. Dưới đây là toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm học 2014- 2015
Dự giờ tiết dạy tại lớp Mẫu giáo 5 tuổi

Dự giờ tiết dạy tại lớp Mẫu giáo 5 tuổi

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;
          Thực hiên công văn số 1393/SGDĐT-GDTTrH ngày 29/8/2014 của SGD-ĐT Quãng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Gíao dục trường học  năm học 2014 – 2015;
          Thực hiên công văn số 525/PGD-ĐT ngày 24/9/2014 của PGD-ĐT Đức phổ về việc hướng dẫn thực hiện công tác, phổ cập giáo dưc mầm non năm tuổi, phổ cập năm 2015;
            Trường mầm non Phổ Hòa báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm học 2014- 2015 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
Kết quả đạt được
 - Trường  mầm non Phổ Hòa được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành,đoàn thể, hội cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện, giúp đở trường hoàn thành chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Tỷ lệ học sinh các độ tuổi ra lớp như sau: - 1 tuổi: 01 cháu, tỷ lệ:    2.33%
                                                                  - 2 tuổi : 12 cháu, tỷ lệ:   19.05 %
                                                           - 3 tuổi: 19 cháu, tỷ lệ:   31.15 %
                                                           - 4 tuổi: 18 cháu, tỷ lệ:    60.00 %
                                                           - 5 tuổi: 74 cháu, tỷ lệ:    100 %
 
- Tổng số trẻ đến trường: 124/289 trẻ điều tra, đạt tỷ lệ: 42,91%; trong đó:
+ Trẻ nhà trẻ: 13/124 trẻ điều tra, đạt tỷ lệ: 10,48; tăng so với năm trước 5,72%
+ Trẻ mẫu giáo: 111/165 trẻ điều tra, đạt tỷ lệ: 67,27%;
+ Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi: 74/74 trẻ điều tra, đạt tỷ lệ:100% ; tăng so với năm trước 22 cháu
  Thực hiện đúng chế độ chính sách cho giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi, ưu tiên đồ dùng, trang thiết bị cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi.
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GDMN CHO TRẺ EM 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN/THÀNH PHỐ        
1. Công tác tham mưu chỉ đạo:
- Hiệu trưởng trường mầm non tham mưu với UBND Xã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGDMN 5 tuổi.
 - Tham mưu với UBND  xã thông báo cho các khu dân cư biết kế hoạch  và đồng thời tạo điều kiện giúp đở cho tổ điều tra hoàn thành công việc.
- Tham mưu về kinh phí thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em năm tuổi.
- Tham mưu về xây dựng cơ sở vật chất cho các lớp mầm non năm tuổi.
2. Quá trình triển khai thực hiện:
 a) Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt văn bản chỉ đạo của các cấp:
- Tham mưu với lãnh đạo về việc thực hiên Quyết định số: 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010, của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;
- Thực hiên công văn số 1393/SGDĐT-GDTTrH ngày 29/8/2014 của SGD-ĐT Quãng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Gíao dục trường học  năm học 2014 – 2015;
- Thực hiên công văn số 525/PGD-ĐT ngày 24/9/2014 của PGD-ĐT Đức phổ về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dưc mầm non năm tuổi cập   năm  học 2014 - 2015;
b) Việc xây dựng Kế hoạch và đầu tư kinh phí thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi:
- Phối hợp với trường THCS điều tra phổ cập, các thành viên cùng bàn bạc và thống nhất tiến hành.
 - Phân công nhiệm vụ, thành lập các tổ điều tra của các trường
- Phối hợp với trường THCS nhập phần mềm trực tuyến.
-* Xây dựng:
-Phòng học:
- Từ năm 2013  đến tháng 5/2014:
+ Tổng số phòng học xây dựng mới để phục vụ công tác PCGDMN với tổng kinh phí: 3.969.692.768 đồng ( ba tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn bảy trăm sáu mươi tám đồng )
III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN PCGDMN CHO TRẺ EM 5 TUỔI (chỉ báo số liệu về GV, trẻ, CSVC phục vụ cho MG 5 tuổi).
1. Đánh giá các tiêu chuẩn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi:
a) Cơ sở vật chất:
- Tổng số phòng học: 02/02lớp mẫu giáo 5 tuổi; trong đó:
- Số phòng kiên cố: 02 phòng, tỷ lệ: 100 %
* Đánh giá về phòng học: Toàn xã:  Đạt
b) Thiết bị:
- Tổng số bộ thiết bị  02/ 02 lớp MG 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100%
- Có 02/02 lớp MN 5 tuổi đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp mầm non 5 tuổi, đạt 100% , số lớp chưa có 0, tỷ lệ 0%
- Có 02/02 lớp có bộ phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin cho lớp mầm non năm tuổi;
* Đánh giá chung toàn xã: Đạt
c) Giáo viên:
- Tổng số giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi: 04 người, tỷ lệ GV/lớp: 2/1.
- Có 04/04 giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trở lên;
- Có 04/04 giáo viên được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang
* Đánh giá chung toàn xã: Đạt
e) Học sinh:
- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn (điều tra): 74, số trẻ phải phổ cập: 74
- Số trẻ 5 tuổi huy động ra lớp: 74/74, đạt tỷ lệ 100%
- Số trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN:74; đạt tỉ lệ: 100 %.
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần: 100%.
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 1,35% 
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi : 2,70%
- Tỷ lệ trẻ nặng hơn tuổi: 2%
- Số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình: 74/74, tỷ lệ: 100%
- Đạt tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt 100%.
* Công tác chuyên môn:
 Thông qua các tiết dạy và hoạt động của các cháu mầm non được thể hiện qua các hình ảnh sau:  ( đăng ảnh tiết dạy kể chuyện  và các hình ảnh hoạt động  3088, 3089  và hình trong điện thoại cô)
* Đánh giá chung toàn xã: Đạt .
2. Đánh giá chung:
Trường mầm non xã Phổ Hòa đã đạt  tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 Công tác điều tra phổ cập giáo dục mầm non năm tuổi là việc làm cần thiết, đề nghị các cấp quan tâm  hổ trợ về kinh phí phục vụ cho công tác điều tra đã nêu trên ./. 

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Tín

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

ẢNH MỚI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thành viên

Hỗ trợ khách hàng