Sáng ngày 28/02/2020. Chi bộ trường MN tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020- 2022 thành công

Chi bộ trường Mn tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Về dự đại hội có Đ/c: Nguyễn Văn Nho (BT Đảng ủy xã); Đ/c ; Phùng Thị Thanh Thúy ( Đảng ủy viên phụ trách chi bộ) cùng toàn thể Đảng viên trong chi bộ

Đại hội đã thông qua dự thảo kiểm điểm công tác lãnh, đạo chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, Báo cáo kiểm điểm chi bộ, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới

Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất các nhiệm, chỉ tiêu của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo xã.

Tại Đại hồi cũng đã thông qua đề án nhân sự cho nhiệm kỳ tới và tiến hành lấy phiếu bầu vị trí BT và PBT chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Qua đó đ/c Võ Thị thu Thảo giữ chức vụ BT chi bộ, đ/c Võ Thị Hồng Duyên (PBT) chi bộ

Đại hội đã lấy ý kiến nghị quyết 100% Đảng viên trong chi bộ nhất trí với nghị quyết tại đại hội, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết, thư ký đại hội đã thông qua biên bảnf. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.