Trường Mầm non Phổ Hòa tuyển sinh năm học 2020 -2021, bán hồ sơ tiếp nhận hồ sơ

UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHỔ HÒA

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2020- 2021

 

Ban giám hiệu trường Mầm non Phổ Hòa xin thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Nhà trường tuyển sinh các cháu ở độ tuổi nhà trẻ từ 24-36 tháng, sinh năm 2018 và các cháu độ tuổi Mẫu giáo sinh năm 2017, sinh năm 2016 và sinh năm 2015.

2. Quy định về địa bàn tuyển sinh:

- Ưu tiên tuyển sinh hết số trẻ có hộ khẩu trên địa bàn xã.

- Trường hợp trẻ học trái tuyến phải có giấy xác nhận cơ quan công tác bố mẹ.

3. Thời gian bán hồ sơ và tuyển sinh:

- Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/7/2020: trường bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ của học sinh.

- Thời gian nhà trường tổ chức bán hồ sơ và nhận trẻ vào trường chia thành 2 đợt: + Đợt I: đầu năm học tháng 09/2020.

+ Đợt II: đầu tháng tháng 01/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ : Tại văn phòng trường mầm non Phổ Hòa

4. Hồ sơ nhập học gồm:
- Đơn xin nhập học (theo mẫu nhà trường);
- Giấy khai sinh (Bản sao);
- Bản phô tô sổ hộ khẩu. (công chứng);

- Thẻ bảo hiểm (Phô tô)

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, kính thông báo đến các bậc phụ huynh được rõ, rất mong các bậc phụ huynh đến mua hồ sơ đúng theo thời gian nhà trường đã qui định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                     Võ Thị Thu Thảo