Đoàn TN trường Mn Phổ Hòa ra quân hưởng ứng tháng thanh niên 

Sáng ngày 08/3 Hưởng ứng tháng thanh niên 3/2020. Đoàn trường MN tham gia ra quân cùng xã Đoàn và Đoàn viên thanh niên trong xã, trồng cây, hoa, tại thôn Nho Lâm,(Phổ Hòa).

Tại buổi ra quân có Đ/C Nguyễn Công trí ( P. chủ tịch UBND Xã), đ/c Phạm Thị Hồng Trinh( BT xã Đoàn), BT chi đoàn các thôn,ĐVTN trường MN cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong xã.

Đây là công viên của thôn nhằm góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mới tại thôn Nho Lâm.