Tham gia tập huấn trực tuyến phòng dịch bệnh covid -19 do Sở GD đào tạo Tỉnh tổ chức

Để chuẩn bị đủ điều kiện cho học sinh trong Tỉnh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh covid -19. Sở GD ĐT Tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với sở y tế tỉnh tổ chức buổi tập huấn trực tuyến vào chiều ngày 26/ 02/2020.Phòng GD ĐT Đức Phổ thuộc điểm cầu Trường Đức Phổ 1. Trường MN Phổ Hòa tham gia buoir tập huấn với 01 CBQL và 01 GV. Tại buổi tập huấn đã được nghe BS Liêm giải thích về bệnh, về virut corona, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch bệnh,cách bảo vệ bản thân và người thân.... Từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch, và chuẩn bị tốt, đầy đủ các điều kiện để đón trẻ, an toàn, không để dịch bệnh lây lan