Năm học 2019-2020 Sở GD&ĐT Tỉnh chỉ đạo hình thức đổi mới sinh hoạt chuyên môn truyền thống theo hướng SHCM theo nghiên cứu bài học, kết hợp với tăng cường các hình thức trải nghiệm trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non. Chuyên môn nhà trường đã bắt tay vào chỉ đạo các khối thực hiện thí điểm và chọn tổ chuyên môn Mẫu giáo làm mô hình điểm thực hiện và sau đó nhân rộng ra trong toàn trường.

              Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo truyền thống trong những năm qua nhìn chung đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Từ việc nâng cao năng lực quản lý và năng lực hoạt động chuyên môn cho CBQL và GV trong nhà trường, giúp CBQL, GVMN đổi mới trong tư duy và sinh hoạt chuyên môn theo hướng tăng cường hình thức trải nghiệm trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non, phát huy rõ nét tính tích cực của học sinh trong khám phá lĩnh hội tri thức.

              Năm học 2019-2020 Sở GD&ĐT Tỉnh chỉ đạo hình thức đổi mới sinh hoạt chuyên môn truyền thống theo hướng SHCM theo nghiên cứu bài học, kết hợp với tăng cường các hình thức trải nghiệm trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non. Chuyên môn nhà trường đã bắt tay vào chỉ đạo các khối thực hiện thí điểm và chọn tổ chuyên môn Mẫu giáo làm mô hình điểm thực hiện và sau đó nhân rộng ra trong toàn trường.

                      ( Giờ sinh hoạt chuyên môn tổ, rút kinh nghiệm sau khi dự giờ tiết dạy)

SHCM theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của trẻ tại lớp. Ở đó, giáo viên cùng nhau thiết kế bài học, cùng dự giờ quan sát, suy ngẫm và chia sẻ bài học (tập trung chủ yếu vào việc học của trẻ). Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra,... có ảnh hưởng đến việc học của trẻ.

                              ( Trẻ tự tin tham gia vào hoạt động do cô tổ chức)

             SHCM theo nghiên cứu bài học không nhằm đánh giá, xếp loại giờ dạy mà ở đó giáo viên được khuyến khích học tập lẫn nhau, cùng nhau tìm nguyên nhân tại sao trẻ học/không học, trẻ có hứng thú- không có hứng thú với hoạt động của cô, đồng thời đề xuất các biện pháp để giúp tất cả trẻ học tập thực sự. Qua quá trình đó giáo viên sẽ có khả năng tự điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng trẻ của lớp mình.

                        ( Cô và trẻ tham gia vào các hoạt động)

            Qua tổ chức thực hiện SHCM theo hình thức nghiên cứu bài học tại trường một thời gian, cùng với việc triển khai có hiệu quả mô hình xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng, chất lượng CSGD trẻ của nhà trường nói chung đã có nhiều khởi sắc. Đa số giáo viên trong nhà trường đã mạnh dạn, tự tin hơn trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động. Các buổi SHCM của nhà trường không còn là những “màn biểu diễn điêu luyện” của 1 vài giáo viên cốt cán, mà thực sự là không gian cho tất cả giáo viên giao lưu, trao đổi, chia sẻ tri thức, góp phần hình thành nên một môi trường học tập tích cực tại nhà trường.

 

                                                                                                Phổ Hòa,ngày 4 tháng 12 năm 2019

                                                                                                                   Người viết tin

 

                                                             Võ Thị Hồng Duyên